Dopunjen plan integriteta u JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Plan integriteta

Javna Ustanova Osnovna Škola "Nafija Sarajlić" | Sarajevo

Pravila i zakoni

U nastavku se nalaze pravila, zakoni kao i izmjene pravila i dopuna zakona
(zakone i pravila možete preuzeti u .pdf formatu)

Pravila škole

U nastavku možete preuzeti pravila škole JU OŠ “Nafija Sarajlić”

Interno prijavljivanje korupcije

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o Internom prijavljivanju korucpije i zaštiti lica koje prijavu korupciju

Zaštita na radu

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o zaštiti na radu

Polaganja eksterne mature

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o polaganju eksterne mature

Zaštita od diskriminacije

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o zaštiti od diskriminacije

Pravilnik o ekskurzijama

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o ekskurzijama

Nostrifikacija inostranih svjedodžbi

U nastavku možete da preuzmete pravilnik nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih svjedodzbi

Izmjena zakona o osnovnom obrazovanju

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izmjeni zakona o osnovnom obrazovanju

Zakon o osnovnom obrazovanju

U nastavku možete da preuzmete zakon o osnovnom obrazovanju

Pedagoška dokumentacija i evidencija (izmjena)

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izmjeni pravila pedagoške dokumentacije i evidencije

Izbor direktora (izmjene pravila)

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izboru direktora

Kolektivni ugovor

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o kolektivnom ugovoru 

Pravilnik o izboru direktora

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izboru direktora

Polaganje eksterne mature (izmjena 17-19)

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature 

Polaganje eksterne mature (izmjena 24-19)

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature 

Korištenje vlastitih prihoda

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama

Pravilnik o radu JU OŠ "Nafija Sarajlić"

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o radu JU OŠ  “Nafija Sarajlić” Sarajevo

Vođenje evidencije i neprihvatljivi oblici ponašanja

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o vođenju evidencije i neprihvatljivim oblicima ponašanja

Provođenje stručnog tretmana

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o provođenju odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Interna evaluacija​

U nastavku možete da preuzmete pravilnik o internoj evaluaciji

Scroll to Top