JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Javni konkurs

Radno mjesto: 1. Spremačica
Bodovna rang-lista za obavljanje drugih poslova u ustanovi. Broj 49/24 (5.2.2024.)

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Javni konkurs

Radno mjesto: 1. Spremačica – 1 izvršilac, 40 sati sedmično na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024. godine. 

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: a) 1. Nastavnik u produženom boravku

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: a) 1. Nastavnik Engleskog jezika

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: a) 1. Nastavnik Razredne nastave

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: b) 1. Nastavnik Matematike

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: a) 3. Nastavnik Njemačkog jezika

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rang lista kandidata

Radno mjesto: a) 2. Nastavnik građanskog obrazovanja

JAVNI KONKURS 2023/2024.godina

Javni konkurs

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine:
1. Nastavnik razredne nastave …1 izvršilac, 40 sati sedmično,
2. Nastavnik građanskog obrazovanja… 1 izvršilac, 3 časa sedmično,
3. Nastavnik njemačkog jezika…….……1 izvršilac, 8 časova sedmično i
4. Nastavnik u produženom boravku …..1 izvršilac, 30 sati sedmično.
b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa funkcije pomoćnika
direktora škole, a najkasnije do 31.08.2024.godine:
1. Nastavnik matematike…1 izvršilac, 12 časova sedmično.
c) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a
najkasnije do 31.08.2024. godine:
1. Nastavnik engleskog jezika ….1 izvršilac, 19 časova sedmično.

JU OŠ "Nafija Sarajlić" - REVIDIRANA

Rezultati konkursa

b)1 REVIDIRANA  NASTAVNIK U PRODUZENOM BORAVAKU

JU OŠ "Nafija Sarajlić" - REVIDIRANA

Rezultati konkursa

a)2 REVIDIRANA NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić" - REVIDIRANA

Rezultati konkursa

a)1 REVIDIRANA NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić" - REVIDIRANA

Rezultati konkursa

a)2 REVIDIRANA NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić" - REVIDIRANA

Rezultati konkursa

a)1 REVIDIRANA NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rezultati konkursa

a)2 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rezultati konkursa

a)1 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rezultati konkursa

a)3 NASTAVNIK INFORMATIKE

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Rezultati konkursa

b)1 NASTAVNIK U PRODUŽENOM BORAVKU

JAVNI KONKURS 2023/2024.godina

Javni konkurs

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini

Scroll to Top