Javna ustanova Osnovna škola

"Nafija Sarajlić"

Dobrodošli na Web stranicu Osnovne škole “Nafija Sarajlić”

3. oktobra 1893 –  15. januar 1970

Ime naše škole

- Ko je bila Nafija Sarajlić? | 1893 – 1970 |

Nafija Sarajlić – prva Bošnjakinja, prozna spisateljica! Rođena je u Sarajevu u jesen 1893. godine u poznatoj porodici Hadžikarić, njen otac Avdija nije se ustručavao da bude među prvima koji će dati svoju žensku djecu na školovanje. Svih pet kćeri, među kojima i Nafija, završile su učiteljsku školu. U porodici su bila još i tri brata. Kao učiteljica Nafija je radila tri godine u Sarajevu. Sa osamnaest godina udala se za književnika Šemsudina Sarajlića sa kojim će imati petero djece.

Jedna je od prvih Bošnjakinja sa završenom srednjom školom, prva je bošnjačka književnica i čija je pisana riječ bila na tragu modernog evropskog književnog izraza, ona je i jedna od prvih bošnjačkih intelektualki, emancipator, borac protiv nepismenosti i zaostalosti, čega u Bosni na početku 20. stoljeća nije nedostajalo. Prvi književni rad „Rastanak“ (Uspomena) objavila je u bajramskom prilogu Zemana 1912. godine, da bi sve Teme objavila u Ćatićevom Biseru, njih dvadeset i to u godištima 1913-1915. i 1918. godine.
 

- Prva Bošnjakinja, prozna spisateljica

Nafija Sarajlić je bila učiteljica, što je bio hrabar životni i profesionalni iskorak u to vrijeme, bila je emancipator, borac za prava žena, feministica i što je najvažnije, bila je prva moderna bošnjačka književnica. Nafija Sarajlić, kao i sve njena sestre, završila je učiteljsku školu, a istu školu pohađala su i sve njene sestre. Sve su postale učiteljice. Voljela je mnogo da čita (cijenila je na primjer, Krležu i oduševljavala se Andrićevim stilom), naročito putopisnu literaturu. Jedno vrijeme bila je veoma aktivna u radu društveno – političkih organizacija žena u Sarajevu. Umrla je 15. januara 1970. godine u Sarajevu, deset godina poslije muža Šemsudina.

Iza ove žene je ostala je jedna knjiga, jedna izložba, jedna predstav kao i jedna škola koja i dan danas nosi ponosno naziv po ovoj književnici JU OŠ “Nafija Sarajlić”.

Poslušajte audio zapis "Ustaj ženo"
"Ustaj, ženo, iz zakutka, iz zavitka čujes onaj zvučni glas gdje te zove svjetska žena da se dižes, da se boriš za slobodu ljudskog roda i za spas."
Nafija Sarajlić
Ustaj ženo

Himna naše škole

U moru nauka i znanja ima mnogo interesovanja, svi koji mi predaju u školi trude se da svaki predmet volim.

Torba puna mi je knjiga, u mojoj glavi nema briga, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba.

U školskoj klupi redovno sjedim, dobro učim, zato više vrijedim, život mi je poput neke bajke, slušam savjete oca i majke.

Refren: 
Osnovna škola “Nafija Sarajlić” na mom licu budi smajlić, tu idem veselo po novo znanje želim petice i ništa manje.

Play Video
JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Menadžment naše škole

UPRAVA I STRUČNI SARADNICI

Petković Aida
Direktor

+387 33 20 92 32

direktor@osnsarajlic.edu.ba

Brkanić Elma
Pedagog
+387 33 21 38 23
elma.brkanic@osnsarajlic.edu.ba
Kumro Azra
Bibliotekar
+387 33 21 38 23
azra.kumro@osnsarajlic.edu.ba
Kulenović Admira
Sekretar
+387 33 21 38 23
info@osnsarajlic.edu.ba
Hrustić-Isović Amra
Psiholog
+387 33 21 38 23
amra.hrustic.isovic@osnsarajlic.edu.ba
Vilić Daliborka
Tehnička podrška (EMIS)
+387 33 21 38 23
daliborka.vilic@osnsarajlic.edu.ba

Kodeks ponašanja i odijevanja

Cilj donošenja Kodeksa ponašanja i odijevanja je normiranje prihvatljivog načina ponašanja i uposlenika, saradnika i učenika naše škole, koji će dostojno prezentovati školu kao mjesto odgajanja budućih nosilaca društvenih aktivnosti. Kodeks sadrži pravila ponašanja uposlenika i saradnika u njihovom međusobnom odnosu i u odnosu prema učenicima i strankama, pravila ponašanja učenika međusobno i prema uposlenicima i saradnicima, te pravila odijevanja uposlenika, saradnika i učenika u JU OŠ “Nafija Sarajlić” koja su u skladu sa opće prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima te etičkim, moralnim i profesionalnim normama i standardima.

Kecelje

Učenici i nastavnici su dužni biti uredni i prikladno odjeveni tako da svojim izgledom ne narušavaju ugled škole - predviđeno je nositi kecelje prilikom izvođenja nastave

Principi ponašanja

Profesionalni odnos podrazumijeva svjesno i odgovorno postupanje, poštivajući načela objektivnosti, nepristrasnosti i uvažavanja digniteta ličnosti učenika

Javno istupanje

U svim oblicima javnih istupa/nastupa i drugim djelovanjem s ciljem predstavljanja škole očekuje se postupanje u skladu sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima

Poštivanje institucije

Poštivanje institucije se očituje kroz dosljedno poštovanje i primjenu pozitivnih pravnih propisa i akata škole.

Statistika

0 +

Dječaci

0 +

Djevojčice

0 +

Odjeljenja

0 +

Produženi boravak

0 +

Zaposlenici

Poruka dana

Smatraj svaki dan kao jedan cijeli, otpočet i završen život. Odživi ga kao cjelinu, a ne kao dio. Neka se svaki tvoj dan odroni od tebe kao cijeli jedan čovek sa kojim ćeš željeti da se opet sastaneš kao sa prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Općina Centar | Ministarstvo za Odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo 

Pretraga pojmova

Adresa

Patriotske lige 57
71 000 Sarajevo

Email

info@osnsarajlic.edu.ba
direktor@osnsarajlic.edu.ba

Kontakt telefon

+387 33 21 38 23
+387 33 20 92 32

Nafija Sarajlić

Javna Ustanova Osnovna Škola

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi korupciju

Napomena: Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije, u skladu sa članom 46. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22).

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi nasilje

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, u školi se nalazi Kutija povjerenja u koju možete priložiti Obrazac za prijavu bilo kojeg oblika nasilja ako ste mu izloženi ili ste mu svjedočili, kao i za prijavu drugih nepoželjnih oblika ponašanja u školi. Pored toga dostupna je i prijava u elektronskoj formi kojoj možete pristupiti preko linka ispod “PRIJAVI NASILJE”. Na ovaj način želimo da dobijemo informacije o Vašim problemima, kako bismo Vam mogli pomoći. Prilikom popunjavanja Obrasca niste obavezni upisati Vaše ime i prezime.

SATNICA ZA REALIZACIJU ČASOVA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

U nastavku možete preuzeti satnicu za razrednu nastavu (od I do IV razreda) i predmetnu nastavu (od V do IX razreda)
JU OŠ “Nafija Sarajlić”

Predmetna nastava

U nastavku možete preuzeti satnicu za predmetnu nastavu

Razredna nastava

U nastavku možete preuzeti satnicu za predmetnu nastavu

Scroll to Top