Adresa: Patriotske lige 57, 71000 / Sarajevo /

Telefon: + 387 33 21 38 23 Fax: +387 33 20 92 32
E-mail:info@osnsarajlic.edu.ba
Direktor: direktor@osnsarajlic.edu.ba
IDENTIFIKACIONI BROJ(ID) ‎4200237750008