Produženi boravak

Poštovani roditelji,

JU OŠ „Nafija Sarajlić“, Sarajevo pruža mogućnost korištenja produženog boravka. Rad poduženog boravku odvijaja se od 7,00 do 17,00 sati.

Produženi boravak poseban je oblik odgojno obrazovnog rada sa učenicima koji se realizira u školi. Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku su omogućavanje učeniku život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno uticati na razvoj njegove cjelokupne osobnosti, te individualnih i jedinstvenih potencijala uz razvoj učenika kao socijalnog bića.

Ključna područja razvoja u produženom boravku podrazumijevaju emotivni, kongitivni, socijalni i psihološki razvoj, socijalizaciju i razvoj komunikacijskih potencijala uz igru, sport, rekreaciju te kulturno umjetnička područja razvoja.

Rad u produženom boravku odvija se kroz realizaciju usmjerenih i neusmjerenih aktivnosti, samostalnog rada i pratećih aktivnosti.

Jelovnik u okviru produženog boravka prati zadatke zdrave prehrane gdje je učenicima uz doručak i ručak objezbjeđena i jedna užina.

Scroll to Top