UPIS PRVAČIĆA 2024/25.

POZIV ZA UPIS DJECEC U PRVI RAZRED JU OŠ “NAFIJA SARAJLIĆ” U 2024/25.G.

Termini konsultacija sa nastavnicima

Konsultacije

U nastavku možete preuzeti termine konsultacija sa nastavnicima

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi nasilje

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, u školi se nalazi Kutija povjerenja u koju možete priložiti Obrazac za prijavu bilo kojeg oblika nasilja ako ste mu izloženi ili ste mu svjedočili, kao i za prijavu drugih nepoželjnih oblika ponašanja u školi. Pored toga dostupna je i prijava u elektronskoj formi kojoj možete pristupiti preko linka ispod “PRIJAVI NASILJE”. Na ovaj način želimo da dobijemo informacije o Vašim problemima, kako bismo Vam mogli pomoći. Prilikom popunjavanja Obrasca niste obavezni upisati Vaše ime i prezime.

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi korupciju

Napomena: Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije, u skladu sa članom 46. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22).

SATNICA ZA REALIZACIJU ČASOVA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

U nastavku možete preuzeti satnicu za razrednu nastavu (od I do IV razreda) i predmetnu nastavu (od V do IX razreda)
JU OŠ “Nafija Sarajlić”

Predmetna nastava

U nastavku možete preuzeti satnicu za predmetnu nastavu

Razredna nastava

U nastavku možete preuzeti satnicu za predmetnu nastavu

Scroll to Top