Uprava škole:

Rb

Ime i prezime:

Pozicija:

Zvanje:

1

Aida Petković

Direktor

Profesor istorije

2

Daliborka Vilić

Pomoćnik direktora

Profesor matematike

3

Elma Brkanić

Pedagog

Profesor pedagogije

4

Amra Hrustić-Isović

Psiholog

Diplomirani psiholog

5

Admira Kulenović

Sekretar

Diplomirani pravnik

6

Amela Čajić

Referent za plan i analizu

Bachelor menadžmenta

7

Azra Kumro

Bibliotekar

Bibliotekar

Predmetna nastava:

Razredna nastava:

Rb

Prezime i ime

Nastavni predmet

1

ČAMO SUADA

BJiK, HJiK, SJiK

2

TIMARAC SUZANA

BJiK, HJiK, SJiK

3

KONAK EDINA

BJiK, HJiK, SJiK

4

ARNAUT ALMA

ENGLESKI JEZIK

5

KRVAVAC LEJLA

ENGLESKI JEZIK

6

BALIĆ SANELA

ENGLESKI JEZIK

7

FAZLAGIĆ I. ESMA

NJEMAČKI JEZIK

8

ČUTURIĆ SABINA

NJEMAČKI JEZIK

9

MURATOVIĆ SANELA

MATEMATIKA

10

ZVIZDIĆ G. LORETA

MATEMATIKA

11

PAPAZ JELENA

MATEMATIKA

12

JAŠAREVIĆ MERIMA

HISTORIJA

13

TUMBUL IZETA

GEOGRAFIJA, DKR

14

NUMIĆ ZIJAD

BIOLOGIJA

15

SALAMOVIĆ MIHRUDIN

FIZIKA, MATEMATIKA

17

BARLOV S. ALENA

KŽ, HEMIJA, ZŽS

18

LOKMIĆ NADIA

TK, OT

19

ČENGIĆ DINO

TK

20

AMIL PRIBINJA

INFORMATIKA

21

BELKIĆ SAMIR

INFORMATIKA

22

KAZIĆ INDIRA

MUZIČKA KULTURA

23

NIKŠIĆ DUNJA

MUZIČKA KULTURA

24

ĐULIĆ AGIĆ AIDA

LIKOVNA KULTURA, DKR

25

MUŠOVIĆ VERICA

TiZO

26

KURABAŠIĆ DŽENITA

TiZO

27

HUSIĆ SAFIJA

VJERONAUKA

28

MARTINOVIĆ ENES

VJERONAUKA

30

OLOVČIĆ ADEM

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

31

ČELEŠ SANELA

BHS, MAT, P, D

Rb

Prezime i ime

Nastavni predmet

1

MIROJEVIĆ LEJLA

NRN

2

MUHAREMOVIĆ ALMA

NRN

3

KARIĆ IRNELA

NRN

4

ĆIŠIJA RIZAETA

NRN

5

TRIFUNOVIĆ INES

NRN

6

KARAHALILOVIĆ SANELA

NRN

7

ABRAMUŠIĆ NATALIJA

NRN

8

LINDOV ČENGIĆ MERIMA

NRN

9

UZEIRBEGOVIĆ ERMIN

NRN

10

TARIĆ FERIDA

NRN

11

ŠUVALIJA IFETA

NRN

12

ISAKOVIĆ ESMINA

NRN

13

KLAČAR SANELA

NRN

14

HADŽIĆ AMRA

NRN

Asistenti u odjeljenju:

Rb

Prezime i ime

Nastavni predmet

1

Vranešić Mahira

Asistent u odjeljenju

2

Jašarević Elvira

Asistent u odjeljenju

3

Marić Sanjin

Asistent u odjeljenju

4

Adilović Ilvana

Asistent u odjeljenju

5

Kondo Mirela

Asistent u odjeljenju

Tehničko osoblje:

Rb

Prezime i ime

Nastavni predmet

1

Subašić Ramiz

Domar

2

Šetkić Izet

Dnevni čuvar

3

Sejdić Nedžad

Dnevni čuvar

4

Pribinja Jasna

Spremačica

5

Pribinja Ismeta

Spremačica

6

Efendić Azemina

Spremačica

7

Bajrović Mirsada

Spremačica

8

Kajanija Meliha

Spremačica

9

Džanko Amra

Spremačica

10

Kešmer Dževada

Spremačica

Napomena:

Kontakt s osobljem škole (svi nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave i administrativno osoblje) možete ostvariti koristeći  e-mail u okviru školske platforme koji ima oblik: ime.prezime@osnsarajlic.edu.ba

Prilikom pisanja emaila važno je da koristite engleski alfabet (umjesto č,ć pišete c, umjesto š pišete s itd).

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Uprava škole
Scroll to Top