Uprava škole

Aida Petković
Profesor istorije
Direktor
Amra Hrustić Isović
Diplomirani psiholog
Psiholog
Amela Čajić
Bakalaureat/Bachelor menadžmenta- VSS ekonomskog smjera
Referent za plan i analizu
Elma Brkanić
Profesor pedagogije
Pedagog
Admira Kulenović
diplomirani pravnik
Sekretar
Azra Kumro
Bibliotekar
Bibliotekar

PREDMETNA NASTAVA

Timarac Suzana                         B/H/S jezik i književnosti

Konak Edina                               B/H/S jezik i književnosti

Čamo Suada                              B/H/S jezik i književnosti

Mirojević Amina                          Engleski jezik

Krvavac Lejla                             Engleski jezik

Balić Sanela                               Engleski jezik

Fazlagić Idrizović Esma              Njemački jezik

Raščić Aldina                             Njemački jezik

Muratović Sanela                        Matematika

Zvizdić Grebo Loreta                  Matematika

Vilić Daliborka                            Matematika, EMIS odgovorna osoba

Avdić Ismet                                Fizika

Salamović Mihrudin                    Fizika

Barlov Siddi Alena                      Hemija, Kultura življenja, Zdravi životni stilovi

Numić Zijad                                Biologija

Tumbul Izeta                              Geografija

Jašarević Merima                       Historija

Belkić Samir                               Informatika

Lokmić Nadia                             Tehnička kultura, Osnove tehnike

Omerdić Mirza                            Informatika, Osnove tehnike

Čengić Dino                               Tehnička Kultura, Osnove tehnike

Mušović Verica                           Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kurabašić Dženita                      Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kazić Indira                                Muzička kultura

Nikšić Dunja                               Muzička kultura

Aida Đulić Agić                           Likovna kultura, DKR

Safija Husić                                Islamska vjeronauka

Enes Martinović                          Islamska vjeronauka

Elvedina Ličanik                Građansko obrazovanje

RAZREDNA NASTAVA

Abramušić Natalija

Čengić Fahro

Hadžić Amra

Isaković Esmina

Karahalilović Sanela

Karić Irnela

Klačar Sanela

Lindov Čengić Merima

Mirojević Lejla

Muharemović Alma

Šuvalija Ifeta

Tarić Ferida

Trifunović Ines

Uzeirbegović Ermin

ASISTENT U ODJELJENJU

Vranešić Mahira

Jašarević Elvira

Marić Sanjin

Adilović Ilvana

Kondo Mirela

TEHNIČKO OSOBLJE

Subašić Ramiz                           domar
Šetkić Izet                                  dnevni čuvar

Sejdić Nedžad                            dnevni čuvar

Pribinja Jasna                            spremačica

Pribinja Ismeta                            spremačica

Efendić Azemina                        spremačica
Bajrović Mirsada                         spremačica
Kajanija Meliha                           spremačica
Džanko Amra                             spremačica
Kešmer Dževada                        spremačica

Stranica je u izradi...

Scroll to Top