IZJAVA (Pravdanje izostanaka)

U nastavku možete preuzeti IZJAVU za pravdanje izostanaka u JU OŠ “Nafija Sarajlić” – Školska 2023/24.godina.

doctor, patient, coronavirus-5898771.jpg

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi nasilje

Dragi učenici, roditelji i nastavnici, u školi se nalazi Kutija povjerenja u koju možete priložiti Obrazac za prijavu bilo kojeg oblika nasilja ako ste mu izloženi ili ste mu svjedočili, kao i za prijavu drugih nepoželjnih oblika ponašanja u školi. Pored toga dostupna je i prijava u elektronskoj formi kojoj možete pristupiti preko linka ispod “PRIJAVI NASILJE”. Na ovaj način želimo da dobijemo informacije o Vašim problemima, kako bismo Vam mogli pomoći. Prilikom popunjavanja Obrasca niste obavezni upisati Vaše ime i prezime.

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Prijavi korupciju

Napomena: Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije, u skladu sa članom 46. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22).

Scroll to Top