Najnovija dokumentacija za javne nabavke će biti postavljena u digitalnu bazu podataka nakon okončanja karantina u KS.

Osnovni elementi ugovora

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora: Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka

Iznad imate link na javne nabavke naše osnovne škole. Izborom ponuđene godine, u mogućnosti te pregledati sta se nabavljalo u proteklo, i trenutno vrijeme. Hvala vam na posjeti.