JU OŠ ” NAFIJA SARAJLIĆ” – PRIREDBA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE PETAK, 23.11.2018.