Koraci za pristup online nastavi. Video možete pogledati na linku ispod

ONLINE NASTAVA-PRISTUP


MATERIJALI ZA E-NASTAVU ( RAZREDNA NASTAVA )

Materijali za e-nastavu po aktivima od 1 do 4 razreda


Aktiv prvog razreda (Natalija Abramusić, Alma Muharemović i Ines Trifunović ) https://drive.google.com/drive/folders/1m5qFEcDSd1Jm6VTCQlk2ABnWFo2maClV?usp=sharing


Aktiv drugog razreda ( Lejla Mirojević, Ferida Tarić, Sanela Karahalilović ) https://drive.google.com/drive/folders/1pre3m8Atv0ZeEHvgKKXImFsYdTuoIs_g?usp=sharing


Aktiv trećeg razreda ( Irnela Karic, Ifeta Šuvalija, Amna Pašić Krečar) https://drive.google.com/drive/folders/1YDMR476_OxCmrOQyyAu3t5PQbMV1XZSh?usp=sharing


Aktiv 4-og razreda (Esmina Isaković, Sanela Balić i Amra Hadžić) https://drive.google.com/drive/folders/1gxjgx9RRNuNTs6M3jYYwVvn5smc4zg8I?usp=sharing


Ajla Kadić

https://drive.google.com/drive/folders/1O3lEn3uTXvmRaj4kwoZtQSasyvJYlT3p?usp=sharing