OKVIRNI KALENDAR PISANIH PROVJERA ZNANJA  ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE 

VIŠI RAZREDI / NIŽI RAZREDI


Obavještenje o upisu učenika u I razred (prebivalište izvan školskog područja)


Pismene provjere znanja – kalendar

Prava i obaveze roditelja

Poštovani roditelji,

Polazak djeteta u školu je važan dogadaj u životu Vašeg djeteta i obitelji u cjelini. Škola postaje značajan dio života tokom niza godina. Zato želimo da Vas upoznamo s Vašim pravima i obavezama:

 • Roditelji imaju pravo biti obaviješteni o ponašanju i ocjenama svoga djeteta najmanje jednom mjesečno na roditeljskim ili informativnim sastancima koje održava razrednik Vašeg djeteta.
 • Ukoliko se ukaže potreba, možete tražiti razgovor preko razrednika s drugim nastavnicima.
 • Također možete zakazati razgovor kod pedagoga ili direktora škole o preblemu koji želite riješiti.
 • Ako želite predočiti neke ideje za unapređenje rada škole, to možete učiniti na roditeljskom sastanku ili preko Savjeta roditelja. Iz svakog razreda postoji po jedan predstavnik Savjeta roditelja. Predstavnik Savjeta roditelja je član Upravnog odbora škole.
 • Ako želite pomoći školi na bilo koji način, upišite se na resursnu listu roditelja
 • Ukoliko niste zadovoljni zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta ili vladanja, možete se pismeno žaliti Nastavničkom vijeću koje je dužno razmatrati prigovor, te formirati komisiju koja će ispitati Vaše dijete. Možete tražiti izuzeće nastavnika/nastavnice koji je prethodno ocijenio/ocijenila Vaše dijete.

Roditelji su odgovorni za:

 • Redovan dolazak svoje djece u školu
 • Ponašanje svoje djece u školi
 • Učenje svoje djece

Zato trebaju:

 • Uvijek obavijestiti razrednika ukoliko je dijete spriječeno doći u školu i predočiti razloge
 • Redovno se informirati o napretku svoga djeteta (najmanje jednom mjesečno)
 • Pomoći djetetu u učenju
 • Informirati se o radu škole u cjelini

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI  KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI


HJK
Katalozi pitanja za eksternu procjenu znanja učenika trećih i šestih razreda | mon.ks.gov.ba

 U prilogu se nalaze Katalozi pitanja za eksternu procjenu znanja učenika trećih i šestih razreda.Read this on mon.ks.gov.ba >

OGLAS ZA UPIS UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

plčk

Plakat.pdf

lkmj

Unapređenje roditeljstva.pdf

MATRICA PONAŠANJA – NAPOMENA I DOKUMENTI

VIJEĆE RODITELJA KANTONA SARAJEVO·5. FEBRUARA 2018

Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika počinje se primjenjivati u našim školama od ovog polugodišta. Dokumente koje objavljujemo ustupio nam je profesor Edo Muratbegović, član tima stručnjaka za izradu matrice, sa ciljem da se matrica ispravno sprovodi.Ovi dokumenti prezentiraju se po školama. To će uraditi pedagozi na vijećima roditelja, a predstavnici u vijeću za svoje razrede. Za ovaj projekat obučena su 23 pedagoga, raspoređena u 118 škola, kako bi bili mentori nastavnicima (5 škola po pedagogu).Matrica je zamišljena dobro, sadrži indikatore za prepoznavanje društveno neprihvatljivog ponašanja kao i instrukciju za dalje postupanje u slučaju prepoznavanja tog ponašanja. Po prvi put imamo instrument koji prepoznaje i djecu predisponirane žrtve nasilja. Rađena je uz pomoć 27 bosanskohercegovačkih doktora nauka iz oblasti psihologije, pedagogije, socijalnog rada, kriminologije i prava.Molimo vas da pročitate dokumente i obratite pažnju na dijelove gdje se naglašava, naročito u Etičkim smjernicama, postupak rada, jer je ovo program ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, a nikako instrument kažnjavanja ili dijagnostika, odnosno da se ‘matirica ne shvati kao prilika za upisivanje svega i svačega’ te da, za većinu djece, neće biti nikakvih upisa.Prezentacija MATRICA za uzrast I do V razred Osnovne školePrezentacija MATRICA za uzrast VI osnovne do IV srednje školeEtičke smjernice pri primjeni matricaPrilog 3. Opis indikatora


UPOTREBA PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA
Pred nastupajuće vjerske i novogodišnje praznike, za očekivati je mogućnost nabavke i preprodaje petardi i drugih pirotehničkih sredstava. Upotrebom istih narušava se javni red i mir, uznemiravaju građani, a vrlo ćesto dolazi do povređivanja, a posebno osoba mlađe životne dobi. http://mup.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/upotreba-pirotehnickih-sredstava-1


TERMINI ODRŽAVANJA ČASOVA OZ, DOPUNSKE NASTAVE, DODATNE
NASTAVE, SEKCIJA I INFORMATIVNIH SASTANAKA – RAZREDNA NASTAVA

(detaljan dokument pogledati ovdje)


TERMINI ODRŽAVANJA ČASOVA OZ, DOPUNSKE NASTAVE, DODATNE NASTAVE, SEKCIJA I INFORMATIVNIH SASTANAKA –PREDMETNA NASTAVA
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

(detaljan dokument pogledati ovdje)