Organ upravljanja – Školski odbor:
Irfana Kožljak, predsjednica i predstavnica Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.
Alena Barlov Siddi, predstavnik uposlenika JU OŠ “Nafija Sarajlić” Sarajevo
Amir Čaušević, potpredsjednik – predstavnik roditelja škole

Rukovodstvo škole:  
Aida Petković, direktor  

Stručni saradnici:  
Elma Brkanić, pedagog
Azra Kumro, bibliotekar

Amra Hrustić-Isaković

Administrativno osoblje:  
Sekretar škole: Admira Kulenović      
Računovodstveno finansijski radnik: Amela Čajić

Nastavnici razredne nastave:

Ifeta Šuvalija – razredna nastava

Ines Trifunović-razredna nastava

Irnela Karić – razredna nastava

Amna Pašić – Krečar – razredna nastava

Esmina Isaković  -razredna nastava

Sanela Klačar- razredna nastava

Merima Lindov-Čengić -razredna nastava

Amra Hadžić  – razredna nastava

Natalija Abramušić  – razredna nastava

Fahro Čengić – razredna nastava

Lejla Mirojević – razredna nastava

Sanela Karahalilović  – razredna nastava

Ferida Tarić  – razredna nastava

Alma Muharemović – razredna nastava

Ermin Uzerbejgović- razredna nastava


Nastavnici predmetne nastave:

BJK,HJK,SJK :  Suada Čamo, Suzana Timarac i Edina Konak
Matematika:  Sanela Muratović, Loreta Zvizdić – Grebo  i Daliborka Vilić 
Fizika:   Mihrudin Salamović , Ismet Avdić 
Njemački jezik:  Esma Fazlagić –  Idrizović, Asja Hrustemović 
Engleski jezik :  Amina Mirojević-Kamenica , Sanela Balić ,Lejla Krvavac
Muzička kultura : Indira Kazić, i Dunja Nikšić
Likovna kultura:  Aida Đulić –  Agić
Tjelesni i zdravstveni odgoj : Verica Mušović ,Dženita Kurabašić
Biologija: Zijad Numić
Historija,  : Merima Jašarević
Geografija: Izeta Tumbul 
Hemija, Kultura življenja,ZŽS : Alena Barlov – Siddi 
Građansko obrazovanje- Elvedina Ličanik
Informatika: Daliborka Vilić  (EMIS odgovorna osoba) , Samir Belkić i Mirza Omerdić.
Tehnička kultura :Nadia Lokmić , Dino Ćengić
Osnovi tehnike : Nadia Lokmić, Mirza Omerdić, Dino Čengić

Islamska vjeronaukaSafija Husić , Enes Martinović

Pomoćno i tehničko osoblje škole:

Ramiz Subašić , domar
Jasna Pribinja, higijeničarka Azemina Efendić, higijenčarka
Mirsada Bajrović , higijeničarka
Meliha Kajanija , higijeničarka
Amra Džanko, higijeničarka
Dževada Kesmer , higijeničarka
Izet Šetkić – čuvar
Nedžad Sejdić – čuvar