Obavještenje za početak II polugodišta


Podjela Uvjerenja o ostvarenom uspjehu na prvom polugodištu školske 2019/2020. godine održat će se u utorak, 14.01.2020. godine i to po sljedećem rasporedu:
odjeljenja II,III i IV razreda u 10:00 sati;
– odjeljenja I razreda u 10:30 sati;
– odjeljenja V, VI, VII, VIII i IX razreda u 11:00 sati.


U skladu sa Školskim kalendarom nastava u prvom polugodištu je završena danas. Redovna nastava u drugom polugodištu školske 2019/20. godine počinje u srijedu, 29.01.2020. godine.

Dragi učenici, želimo vam lijep i ugodan raspust!


Kreativni radovi učenika naše škole


Posjeta deponiji Smiljević

U četvrtak, 19.12.2019. godine u sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa članovima ekološke  sekcije (viši uzrast) posjetili smo RCUO Smiljevići.

Naučili smo:

Zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo je djelatnost od općeg interesa za sve stanovnike i vrši se na način kojim se obezbjeđuje najmanje rizik za zdravlje ljudi i okoliša kontrolom i mjerama smanjenja:

 1. Zagađenja voda, zraka i zemljišta;
 2. Opasnosti po biljni i životinjski svijet;
 3. Opasnosti od nastajanja nesreća, eksplozija ili požara;
 4. Negativnih uticaja na predjele;
 5. Nivoa buke i neprijatnih mirisa.

Na RCUO Smiljevići postoji: reciklažno dvorište, sortirnica otpada, deponijske plohe za odlaganje otpada, postrojenje za prečišćavanje procjednih voda, sistem za otplinjavanje i kafilerija sa jamama grobnicama.

Da bi radnici KJKP RAD i uposlenici RCUO Smiljevići uspješno obavljali svoj posao potrebno je da se i građani edukuju o pravilnom načinu odlaganja otpada, da poštuju pravila i samo na taj način je moguće da našu okolinu održimo čistom i zdravom.

Šta građani mogu uraditi: (1) razdvajati otpad u svojim domaćinstvima i pravilno odlagati u posude/kontejnere/kante i na za to predviđena mjesta; (2) čitati i postupati po uputstvima na info-tablama, posudama/kontejnerima/kantama; (3) odvajati otpad na „zelenim otocima“ ili odvoziti selektirani otpad na reciklažno dvorište; (4) podizati svijest, edukovati se i prenositi znanje na druge subjekte o pravilnom postupanju sa otpadom; (5) prijavljivati eko-redarima i inspekciji sve nepravilnosti i nepropisno odlaganje otpada.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor


U četvrtak, 19.12.2019. godine,  u holu naše škole održana je radionica za roditelje/staratelje na temu „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“.

Radionicu su održale magistrica socijalne pedagogije Mirela Šuman i njena kolegica Mirela Hrapović (Project Assistant), predstavnice Međunarodnog foruma solidarnosti – „Emmaus“.

Posebno su istakle važnost prevencije i prepoznavanje raznih oblika elektronskog uznemiravanja, odgovornostima roditelja, obrazovnih institucija, ali i države.

Roditelji su upoznati sa Centrom za sigurni internet (CSI) www.sigurnodijete.ba u Bosni i Hercegovini na kojem mogu pronaći osnovne informacije, ali i sistem za prijavu i podršku u vidu Helpline-a i Hotline-a.


PREVOZ UČENIKA

U nadi da će Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP „Gras“ u okviru svojih, zakonom utvrđenih nadležnosti, dugoročno riješiti problem prevoza učenika Osnovne škole „Nafija Sarajlić“, a koji stanuju na teritoriji mjesne zajednice „Betanija-Šip“, načelnik Općine Centar  Nedžad Ajnadžić je u četvrtak 18. decembra 2019. godine posjetio pomenutu školu i sa direktoricom Aidom Petković, te predstavnicima roditelja i savjeta Mjesne zajednice dogovorio da Općina Centar preuzme finansiranje prevoza učenika do kraja ovog i u prvoj trećini drugog polugodišta.

Kombi kompanije „Centrotrans“ krenuo je po učenike na Poljine 18. 12. 2019. u 12, 30. Među putnicima su bili i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, direktorica škole, predstavnici roditelja i mjesne zajednice.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je od 02. 12. 2019. godine uvelo liniju Jezero (OŠ „Nafija Sarajlić“) – Nahorevo i tako obezbijedilo prevoz za 170 učenika ove škole koji stanuju na teritoriju mjesne zajednice Nahorevo do kraja I polugodišta 2019. godine.


OBILJEŽAVANJE  MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH  PRAVA

 U JU OŠ „NAFIJA SARAJLIĆ“,  SARAJEVO

Kao i prethodnih godina, u našoj školi su  održane  planirane aktivnosti povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. U prostorijama školske biblioteke realizovana je radionica pod nazivom “ Istinita priča o Evi Đorđević Isak, sjećanje na preživjele žrtve holokausta “.Radionici su prisustvovali učenici/učenice  IX razreda. Ono što je interesantno jeste da su nakon radionice pisali/le  pisma zahvalnosti kćerki Eve Đorđević Isak,  gđi Valeri Isak.  Komunikacija putem e-mailova  ostavila  je snažan dojam na učenike  jer su najzad mogli postaviti pitanje  najbližem članu obitelji žrtve holokausta. Riječi  suosjećanja  i zahvalnosti su danima tema u našoj školi, a učenici s ponosom pokazuju odgovore Valeri Isak.

Našim učenicima  se ove godine u obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava   pridružio i savremeni bh. pisac Edin Krehić, autor  romana Znaš li Nuno Montiljo?. Istoimeni  roman su  Emina Bajrić i Adna Osmanković u njihovoj analizi predstavile kao književno djelo  koje bi trebalo biti  u obaveznoj lektiri.  U polusatnom druženju s piscem Edinom Krehićem, u školskoj biblioteci, učenici su imali priliku da razgovaraju o svemu što ih je interesovalo.  Osmijehe je izmamila Asja Krehić, piščeva kćerka koja je očevu posjetu smatrala prioritetnom  ma kako  se obaveze u svijetu odraslih čine kao neodložne.  Druženje se nastavilo u kabinetu informatike gdje je nastavnica  Daliborka Vilić  preko Skajpa pozvala predstavnike škole All Souls iz Londona.

Ideju za  multimedijalni čas preko Skajpa  su inicirale direktorica naše škole , prof. Aida Petković i  gđa  Dubravka Borić/ Year1 Teacher, School Council Lead /. Učenici prijateljske  škole All Souls i direktorica , gđa Alix Ascough  su bili oduševljeni  predstavljanjem učenika VI razreda. Veoma emotivno su doživjeli  obraćanje učenika Muhameda Efendića koji je govorio o svojoj neni,  srebreničkoj majci Fazili Efendić .

Muhamedovo pismo – prilog

Simboličnom zahvalnicom Mreži za izgradnju mira koja promoviše škole  u izgradnji mira završen je  online čas posvećen obilježavanju  Međunarodnog dana ljudskih prava.


POSJETA UČENIKA EKOLOŠKE SEKCIJE (NIŽI UZRAST)  POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U  BUTILAMA

U utorak, 17.12.2019. godine u sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa članovima ekoloških sekcije (niži uzrast),  posjetili smo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama. U pratnji učenika bila je  učiteljica Ifeta Šuvalija( voditeljica ekološke sekcije)  i  bibliotekarka  Azra Kumro.

Naučili smo:

 1. Najveći dio komunalnih otpadnih voda u Sarajevu prikuplja se putem kanalizacione mreže i odvodi do Postrojenja za prečišćavanje u Butilama. Ipak, dio komunalnih otpadnih voda se ispušta, bez prečišćavanja, direktno u rijeke pri čemu mogu nastati značajni negativni uticaji kao što su neugodni mirisi, pogoršanje kvaliteta vode u vodotocima i na izvorištima vode za piće, epidemije i uticaji na ljudsko zdravlje, negativni uticaji na ekosisteme u vodotocima i slično.
 2. Zadatak prečišćavanja otpadnih voda je da se ukloni zagađenje otpadne vode do te mjere da se obrađena voda može ispuštati u recipijent bez štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
 3. Glavni zadaci rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su:
 •     uklanjanje značajnih količina pijeska (sitnijeg i krupnijeg);
 •     uklanjanje značajnih količina mulja;
 •     uklanjanje sitnih suspendiranih čestica;
 •     uklanjanje masti i ulja;
 •     uklanjanje toksičnih materija koje se vežu za suspendirane čestice;
 •     smanjenje fekalnih koliformnih bakterija;
 •     smanjenje nivoa toksičnih hemikalija;
 •     reguliranje ph vrijednosti u rijekama;
 •     očuvanje habitata, flore i faune, očuvanje migracionih tokova ptica;
 •     pozitivan uticaj na javno zdravlje i slično.

 4. Prečišćavanje otpadnih voda se sastoji najčešće od 4 faze: predtretman, primarno, sekundarno i tercijarno prečišćavanje.Također, naučili smo da radnici u Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda nailaze na različite probleme zbog nemarnog odnosa građana koji u kanalizaciju bacaju različite vrste otpada kao što je: plastična ambalaža, krpe, maramice, krupni komadi krutog otpada, hemikalije i slično. Zbog nesavjesnog postupanja građana, otežava se rad radnicima na postrojenju, ali i povećava rizik za stvaranje problema u radu i pravilnom funkcioniranju postrojenja.Zbog toga je veoma važno da udruženim snagama širimo znanje i jačamo svijest o važnosti vode za našu životnu okolinu i da otpad bacamo na za to predviđena mjesta, a ne u kanalizaciju, potoke, rijeke, ulice, parkove i sl.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!


POSJETA  UČENIKA ZELENOM OTOKU

U četvrtak, 12.12.2019. godine u sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa našim partnerima iz KJKP RAD d.o.o. i EKOPAK d.o.o. organizovali smo edukativnu posjetu „zelenom otoku“ , koji se nalazi na raskrsnici ulica Kapitol i Mehmeda Spahe, za članove ekoloških sekcija osnovnih škola „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“.

Naučili smo:

 1. Papir, kartonsku ambalažu, stare sveske, papirne kese, stare novine, časopise, kataloge, revije, letke i sl. odlažemo u PLAVU kantu ili kontejner namijenjen za odlaganje papirnog otpada.
  U plavu kantu ili kontejner NE odlažemo plastiku, staklo, metal, miješani otpad, kao ni plastične vrećice za smeće koje koristimo u domaćinstvima.
 2. Plastične boce, plastično posuđe, plastične kese, najlon, limenke pića, aluminijske folije, aluminijsko posuđe, ambalažu od višeslojnih materijala odlažemo u ŽUTU kantu ili kontejner namijenjen za odlaganje plastike.
  U žutu kantu ili kontejner NE odlažemo ambalažu od sredstava za čišćenje, ambalažu za boje i lakove, plastične cijevi, igračke, plastične dijelove namještaja, tvrdu plastiku koja nije ambalaža.
 3. Staklene boce, tegle, staklene bočice od parfema i kozmetike, staklene bočice od lijekova odlažemo u ZELENU kantu ili kontejner namijenjen za odlaganje stakla.
 4. U zelenu kantu ili kontejner NE odlažemo prozorsko ili drugo ravno staklo, keramiku, porculan, kristal, pleksiglas, proizvode od gline, armirano, vatrostalno, automobilsko staklo, ogledala , sijalice, poklopce, čepove.
 5. Ostatke hrane, filtere za kafu, vrećice od čaja, kancelarijski otpad (flomasteri, selotejp, korektori…), jednokratne pelene, ubruse, maramice odlažemo u SIVU kantu ili kontejner namijenjen za odlaganje miješanog otpada.
  U sivu kantu ili kontejner NE odlažemo staklene boce, plastične boce, papir, aluminijske folije, odnosno ne odlažemo ništa od onog što možemo odložiti u žutu, zelenu ili plavu kantu ili kontejner.

Naučili smo da selektivnim prikupljanjem i pravilnim odlaganjem otpada činimo našu životnu sredinu čistijom, ljepšom i zdravijom. Potražite u vašoj okolini „zelene otoke“ ili kontejnere namijenjene za selektivno odlaganje otpada. Čitajte objašnjenja i učestvujte u širenju znanja za našu ljepšu, čistiju i zdraviju budućnost.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor

Edukativne radionice iz oblasti prevencije nasilja među vršnjacima

U periodu od 9 – 13.12. za učenike naše škole održane su edukativne radionice iz oblasti prevencije nasilja među vršnjacima. Radionice su održane u realizaciji PU općine Centar uz koordinaciju pedagogice škole.

Ciljevi radionice bili su podići osjetljivost i osviještenost učenika za problem nasilja, poticanje učenika na slušanje jedni drugih, poticati ugodno komunikacijsko ozračje, poticati učenike na odbacivanje nasilnih ponašanja u razredu i izvan škole.


PISMA ZAHVALNOSTI

U okviru kampanje TPO Fondacije “16 dana aktivizma” održane su radionice na temu: Zahvalnost.U petak,  29.11. i u utorak, 3.12.2019. godine  realizovane su radionice  koje su vodile pedagogica Elma Brkanić  i Mahira Vranešić, socijalna radnica. Učenici su pisali  pisma zahvalnosti, a  potom ih odlagali u kućicu koju je TPO Fondacija poklonila školi.Kućica sa dječijim porukama/ pismima  zahvalnosti postavljena je u kancelariji naše  pedagogice gdje učenici mogu otići i  čitati napisane poruke.


Na taj način će među njima kružiti poruke mira i podsjećati na važnost iskazivanja zahvalnosti ne samo prema našim najbližima, nego i društvu u kojem živimo.ČUVAJMO OKOLIŠ ZAJEDNO – UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE!

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, u periodu od 02. do 10.12. 2019. godine, održana su edukativna predavanja za učenike ekoloških sekcija u našoj školi.

Naučili smo da prosječan čovjek godišnje proizvede 386 kilograma otpada kojim uništavamo našu životnu okolinu te da količine otpada možemo smanjiti ukoliko naučimo pravilno upravljati njim i da se otpad može reciklirati i ponovo uportijebiti ako ga pravilno odlažemo.

U Općini Centar postoje zeleni otoci gdje je moguće odložiti razdvojeni otpad, zbog toga je važno da svakodnevno stvaramo dobre navike i u svom domu odvajamo otpad (plastiku i metal u žutu kantu, staklo u zelenu kantu, papir u plavu kantu).

Za ljudsku upotrebu imamo samo 1% vode na Zemlji i od velikog je značaja njeno očuvanje. Vodu trebamo koristimo racionalno. Veoma je važno da se brinemo i o otpadnim vodama i da ne zagađujemo naše rijeke jer tako čuvamo našu životnu okolinu.
Učimo naše školske drugare, prijatelje i našu porodicu pravilnom odnosu prema životnoj okolini.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI
ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!


Projekat iz Moje okoline

Dana, 20.11.2019.godine je realizovan projekat u holu škole iz Moje okoline, na temu: Građa biljke. Realizatori sata su bili učenici IV 2 i IV3 sa svojim učiteljicama Sanelom Balić i Amrom Hadžić.Uz istraživački rad u Školi u prirodi, prezentacije, mape uma, likovne radove, ekološke poruke, igrokaze i recitale, predstavljeno je sve što je urađeno u protekla 2 mjeseca. Na kraju sata gosti su se počastili sočnim jabukama i uživali su u izložbi likovnih radova, herbarima, zanimljivostima o biljkama i rezultatima spoznajno-istraživačkih aktivnosti .

Času su prisustvovale kolegice sa svojim učenicima, pedagogica i naša  poštovana direktorica. Učenici su veoma ozbiljno shvatili ovaj istrazivacki rad i bili na nivou zadatka. Svi prisutni su bili odusevljeni i pokupili su sve pohvale. Učiteljice su bile ponosne na svoje đake! 


AKTIVNOSTI POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine poslušali smo kratki program putem školskog razglasa.

Nakon intoniranja himne i čitanja prigodnog referata, uslijedio je recital “Kad ti budem pričao, prijatelju moj“ koji su pripremili članovi recitatorske sekcije. Stihovi o domovini izgovoreni s ljubavlju i ponosom su odjekivali školskim holom i učionicama.

Nakon toga smo mogli čuti radiodramu “Jedna stranica, jedan život, jedan san“ koju su pripremili članovi dramske sekcije.

Radio drama “Jedna stranica, jedan život, jedan san” from OŠ “Nafija Sarajlić”,Sarajevo on Vimeo.

Kako je ovo prva radiodrama koju smo mogli čuti ove školske godine, evo šta je moja drugarica Alma Makaš napisala:

“Šta mogu reći osim da nam je bilo zadovoljstvo pripremiti ovu radiodramu. Znamo da smo mogli bolje, ali bez ljutnje, Muhamed nas je tokom snimanja nasmijavao. Vani, u dvorištu naše škole su  bili fudbaleri, naši šampioni,  slavili pobjedu i uglavnom nam odvlačili pažnju. Šalim se 🙂  Želim da pohvalim Lamiju koja je strpljivo snimala naš govor, ne ljuteći se ako neko ponovi više puta. I na kraju, sve je ipak bilo emotivno i dirljivo jer smo mogli shvatiti koliko je bilo važno preživjeti rat  i opstati u Sarajevu i cijeloj našoj domovini.

Radiodramu prije svega  posvećujemo  onima koji su dali svoje živote za sve nas koji živimo u miru. Nećemo ih zaboraviti…Svaki život koji je ugašen tokom rata postaje simbol otpora  i mi smo to željeli naglasiti.”

Ono što mi je bilo zanimljivo jeste da smo svi u školi mogli čuti program , a znam da su učitelji i nastavnici tokom svojih redovnih časova i časova sekcije obilježili Dan državnosti aktivnostima koje su planirali zajedno sa učenicima.

                                                                                                           Emina Bajrić, IX2


ČESTITAMO NAŠOJ AIŠI HUREMOVIĆ!

Danas, na Dan državnosti Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Abdulah Skaka je u Vijećnici ugostio učenike osnovnih i srednjih škola i uručio prigodan poklon za izvrsnost u sticanju znanja i vještina.

Naša učenica VIII razreda Aiša Huremović zasluženo je primila ovo značajno priznanje. Čestitamo ovoj vrijednoj djevojčici i želimo još mnogo uspjeha u daljem školovanju!