USPJEH NE DOLAZI PREKO NOĆI

ON SE IZGRAĐUJE

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Planirane slobodne aktivnosti - sekcije u školskoj 2017/2018. godini


A

KULTURNO/UMJETNIČKE

1.

Dramska

-

1

10

1

35

Suada Čamo

2.

Recitatorska

-

1

10

1

35

Suazana T.

3.

Literarno-novinarska

-

1

23

1

35

Edina Konak

4.

Hor

-

1

15

1

35

Indira Košarić

5.

Orkestar

-

1

7

1

35

Indira Košarić

6.

Likovna

-

1

14

1

35

Aida Đ.Agić

7.

Folklor*

-

1

-

1

35

Spolj. sar.*

8.

Recitatorsko-dramska

1

-

15

1

35

Irnela Karić

9.

Likovna

1

-

14

1

35

Ifeta Šuvalija

10.

Engelski kroz igru i glumu

1

-

13

1

35

Sanela Balić.

11.

Literarna

1

-

10

1

35

Esmina Isaković

12.

Ritmika i ples

1

-

15

1

35

Amna P.Krečar

13.

Hor/mali hor

2

-

20

2

75

Merima Č.Lindov

14.

Dramska

1

-

15

1

35

Alma Maslo

15.

Recitatorska

1

-

12

1

35

Amra Hadžić

16.

Narodna tradicija i običaji

1

-

12

1

35

Natalija Abramušić

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

17.

Modelarsko-maketarska (VI,IX - sve oblasti)

-

1

12

1

35

Samir Belkić

18.

Modelarsko-maketarska (V,VII, VIII - sve oblasti)

-

1

12

1

35

Nadia Lokmić

19.

Saobraćajna sekcija

-

1

8

1

35

Samir Belkić

C

SPORTSKE

20.

Odbojka-muškarci

-

1

15

1

35

Zdenko Kebat

21.

Odbojka-djevojčice

-

1

15

1

35

Verica M.

22.

Ples i tjelovježba

-

1

9

1

35

Verica M.

23.

Nogomet

-

1

25

1

35

Fahro Čengić

D

OSTALE

24.

Ekološka*

-

1

10

1

35

Enida Prutina

25.

Bibliotekarska*

-

1

12

1

35

Azra Kumro

26.

Prva pomoć i NUS

-

1

12

1

35

Enida Prutina

27.

Historijska

-

1

18

1

35

Aida Petković

28.

Matematičari/niži uzrast

1

-

16

-

35

Lejla Mirojević

29.

Dječji forum/„Ja građanin“

-

1

12

1

35

Alena Barlov-Siddi

11

19

-

26+3*

-

-