OBAVIJESTI

KUTAK ZA UČENIKE

 

OBAVJEŠTENJE
Redovna nastava nakon proljetnog raspusta za  školsku  2017/2018.godine počinje u UTORAK, 10.04.2018.godine .

  • Prva smjena (8:00 sati), dolaze učenici II,IV,VI i VIII razreda.
  • Druga smjena (14:00 sati), dolaze učenici I,III,V,VII i IX razreda.

DRAGI UČENICI, ŽELIMO VAM UGODAN PROLJETNI RASPUST !

...................................................................................................................................................................................................................................................

OGLAS ZA UPIS UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED ZA ŠKOLSKU 2017.2018. GODINU

...................................................................................................................................................................................................................................................

U cilju što kvalitetnijeg pripremanja za proces interne evaluacije, od danas su dostupni i katalozi sa pitanjima koje možete preuzeti sa ovog linka

PITANJA / KATALOZI ZA INTERNU EVALUACIJU UČENIKA

...................................................................................................................................................................................................................................................

VIJEĆE UČENIKA/CA ŠKOLE
ZA ŠK.2017/2018. GODINU

Na osnovu člana 65. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17 i 33/17“) Vijeće učenika Javne ustanove Osnovne škole“Nafija Sarajlić“ Sarajevo, na sjednici održanoj 13.10.2017. godine, a uz saglasnost direktora škole je donijelo Poslovnik o radu Vijeća učenika škole.

KRITERIJI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA UČENIKA 
Predsjednik/predsjednica Vijeća učenika škole bi radio/la na:

Predsjednik/ca vijeća će imati ove moći:

Predsjednik/ca vijeća ne može:

Predsjednik/ca vijeća treba da je osoba:

PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA/CA
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

Redni broj

Ime i prezime učenika/ce

Razred/odjeljenje/ razrednik

1.

Zejneb Balić

I-1 Amna Pašić Krečar

2.

Ajna Grdžo

I-2 Ifeta Šuvalija

3.

Zara Ganibegović

I-3 Irnela Karić

4.

Mej Fazlagić

II-1 Esmina Isaković

5.

Sajra Huseinović

II-2 Sanela Balić

6.

Lamija Salanović

II-3 Amra Hadžić

7.

Amir Memišević

III-1 Fahro Čengić

8.

Meliha Busuladžić

III-2 Natalija Abramušić

9.

Lajla Nikšić

IV-1 Lejla Mirojević

10.

Sumeja Klačar

IV-2 Alma Maslo

11.

Merjem Džindo

IV-3 Merima Čengić

12.

Nora Žarak

V-1 Nadia Lokmić

13.

Emina Mirvić

V-2 Amina Mirojević Kamenica

14.

Amina Klisura

VI-1 Alena Barlov Siddi

15.

Ajša Huremović

VI-2 Aida Đulić Agić

16.

Tajra Hrustemović

VI-3 Verica Mušović

17.

Ajsela Jahić

VII-1 Izeta Tumbul

18.

Ena Hodžić

VII-2 Aida Petković

19.

Ajna Kadrić

VII-3 Samir Belkić

20.

Mitheta Polutak

VIII-1 Safija Husić

21.

Ajdin Bolić

VIII-2 Lejla Krvavac

22.

Azra Farah Behrić

VIII-3 Suzana Timarac

23.

Adin Salamović

IX-1 Edina Konak

24.

Emin Hasanović

IX-2 Esma Fazlagić Idrizović