SPISAK OSOBLJA

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:
Numić Zijad – direktor

Kulenović Admira -sekretar
Bajramović Ifeta- pedagogica
Čajić Amela - referent za plan i analizu
Kumro Azra - bibliotekar

Naše administrativno osoblje vam je na raspologanju u potpunosti u sklopu radnog vremena škole.