USPJEH NE DOLAZI PREKO NOĆI

ON SE IZGRAĐUJE

Plan slobodnih aktivnosti (izvannastavnih aktivnosti, sekcija)

r.broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

Broj grupa

Broj učenika

Sedmični fond sati

Godišnji fond sati

Ime i prezime nositelja aktivnosti

I-IV

V-IX

A

KULTURNO/UMJETNIČKE

1.

Dramska

-

1

15

1

35

Suada Čamo

2.

Recitatorska

-

1

14

1

35

Suazana T.

3.

Literarno-novinarska

-

1

10

1

35

Edina Konak

4.

Hor V-IX

-

1

36

2

70

Indira Košarić

5.

Orkestar V-IX

-

1

7

1

35

Indira Košarić

6.

Likovna / Dizajnerska

-

1

14

1

35

Aida Đ.Agić

7.

Folklor*

-

1

-

1

35

Spolj. sar.*

8.

Recitatorsko-dramska

1

-

15

1

35

Irnela Karić

9.

Likovna

1

-

14

1

35

Amna P.Krečar

10.

Klub engleskog jezika

1

-

17

1

35

Sanela Balić.

11.

Recitatorsko - literarna

1

-

10

1

35

Ifeta Šuvalija

12.

Sportska II-IV

1

-

15

1

35

Natalija Abramušić

13.

Hor/mali hor

1

-

20

1

35

Lejla Mirojević

14.

Recitatorsko-dramska

1

-

15

1

35

Sanela Karahalilović

15.

Klub malih kreativaca

1

 

20

1

35

Ferida Tarić

16.

Dramsko-recitatorska

1

-

16

1

35

Amra Hadžić

17.

Ekološka I-IV

1

-

12

1

35

Esmina Isaković

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

18.

Modelarsko-maketarska (VI,IX - sve oblasti)

-

1

12

1

35

Nadia Lokmić

19.

Saobraćajna sekcija

-

1

8

1

35

Samir Belkić

C

SPORTSKE

20.

Odbojka-muškarci

-

1

15

1

35

Zdenko Kebat

21.

Odbojka-djevojčice

-

1

15

1

35

Verica M.

22.

Nogometna

-

1

25

1

35

Fahro Čengić

D

OSTALE

23.

Ekološka

-

1

10

1

35

Enida Prutina

24.

Bibliotekarska*

-

1

12

1

35

Azra Kumro

25.

Prva pomoć i NUS*

-

1

12

1

35

 

26.

Historijska

-

1

18

1

35

Aida Petković

27.

Dječji forum/„Ja građanin“ Civitas

-

1

12

1

35

Alena Barlov-Siddi

10

14

-

24+3*

-

-


............................................................................................................................................................................................