USPJEH NE DOLAZI PREKO NOĆI

ON SE IZGRAĐUJE


V.D direktorica škole – Aida Petković

Sekretar -Kulenović Admira


Uprava škole vam je na raspologanju u potpunosti u sklopu radnog vremena škole.