SPISAK OSOBLJA

PREDMETNA NASTAVA


 • *Bosanski/hrvatski i srpski jezik i književnost predaju: Čamo Suada, Timarac Suzana i Konak Edina

 • *Matematiku predaju: Muratović Sanela, Zvizdić Grebo Loreta i Vilić Daliborka

 • *Fiziku predaje: Salamović Mihrudin, Avdić Ismet

 • *Njemački jezik predaje: Fazlagić Idrizović Esma, Hrustemović Asja

 • *Engleski jezik predaju: Mirojević-Kamenica Amina, Kalacanović Jelena, Kadić Ajla

 • *Muzičku kulturu predaje : Košarić Indira

 • *Likovnu kulturu predaje: Đulić Agić Aida

 • *Tjelesni i zdravstveni odgoj predaju: Mušović Verica, Kebat Zdenko

 • *Biologija: Zijad Numić

 • *Historiju, DKR  predaje: Petković Aida

 • Društvo,DKR  i Geografiju predaje: Tumbul Izeta

 • *Hemiju, Kulturu življenja,ZŽS, DKR  i Građansko obrazovanje predaje: Barlov Siddi Alena

 • *Informatiku predaju: Vilić Daliborka, Belkić Samir

 • *Tehničku kulturu predaju : Lokmić Nadia, Belkić Samir

 • *Osnove tehnike predaje: Lokmić Nadia, Belkić Samir

 • *Islamsku vjeronauku predaje: Husić Safija, Martinović EnesNavedeni nastavnici su vam raspolaganju u toku termina dogovorenih za konsultacije, i drugih informativnih sastanaka.