USPJEH NE DOLAZI PREKO NOĆI

ON SE IZGRAĐUJE

 

Adresa: Patriotske lige 57, 71000

Sarajevo

Telefon: + 387 33 21 38 23
Fax: +387 33 20 92 32

E-mail:info@osnsarajlic.edu.ba

IDENTIFIKACIONI BROJ(ID) ‎4200237750008